Lid worden

Kennismaken

Voor de schoolsportcommissie van de gemeente Leiden organiseren we jaarlijks een kennismakingscursus schaken voor basisscholieren; dit zijn 10 lessen op de dinsdagavond, vanaf oktober of vanaf januari, voor het standaardtarief van 25 euro, te betalen aan de schoolsportcommissie. Opgave voor deelname kan in september via de site van de schoolsportcommissie. Mocht u de deadline gemist hebben of uw kind niet in Leiden op school zitten, dan kunt u zich ook direct aanmelden door contact op te nemen met OEW.

Speellocatie

Speellocatie
Buurthuis "Op Eigen Wieken"
Valkenpad 5
2317 AN Leiden
(071)5212893
Per auto rijdt u het beste via de Willem de Zwijgerlaan, de IJsselmeerlaan en de Kiekendiefhorst. 
  
Clubavond en interne competitie:
dinsdagavond vanaf 18:30 uur.

 
Contributie

De contributie van OEW bedraagt voor 2019-2020 € 72,50 per verenigingsjaar (september t/m juni, min of meer evenredig minder als je later lid wordt), inclusief stapboekje, KNSB-lidmaatschap en kosten voor examens. Voor de selectietrainingen op vrijdag is een extra bijdrage verschuldigd; deze bedraagt voor groep 1 en 2 €65,- en voor groep 3 en 4 €55,-.
Deze bedragen moeten voor 15 november worden voldaan op betaalrekening NL16 INGB 0004 7876 52 t.n.v. OEW Jeugdschaakclub, 2341 HX Oegstgeest.
 
Kinderen uit Leidse gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimumloon kunnen de volledige contributie en de eventuele bijdrage voor de trainingen vergoed krijgen via het jeugdsportfonds. U moet hiervoor een aanvraag indienen via een "intermediair". Naar eigen zeggen heeft het fonds "heel veel intermediairs in Leiden. Het gemeentelijk minimaloket dient veel aanvragen in. Daar kunnen ouders altijd terecht. Verder mensen uit de jeugdzorg, maatschappelijk werk, directeuren en/of leerkrachten van (basis)scholen, centrum voor jeugd en gezin, stichting leergeld Leiden."
Wilt u voor dit verenigingsjaar van deze regeling gebruik maken, dan kunt de penningmeester (webmaster@oew.leisb.nl) vragen u een nota te sturen, die het jeugdsportfonds namens u aan ons zal betalen. Dit zal vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld worden. 
 

Ouderparticipatie

Zoals bij elke jeugdclub gebruikelijk draait de club deels op ouders van de leden. Het bestuur en de groepsleiding bestaan uit ouders van huidige of oud-leden, maar gelukkig ook uit een aantal 'oudere' jongeren, die het spelniveau van de club ontgroeid zijn, maar nog wel als vrijwilliger en/of trainer actief zijn. Kunt u zelf (een beetje) schaken dan is uw inbreng bij alle genoemde activiteiten van harte welkom. Als u de beschikking heeft over een auto, kan op u een beroep worden gedaan voor vervoer van deelnemers aan toernooien buiten Leiden.