Schaken bij OEW

Lesgroepen

Op dinsdagavond is de clubavond van Op Eigen Wieken. De avond is verdeeld in twee delen: de lesgroep (18.30 - 19.00 uur) en de speelgroep (vanaf 19.00 uur). Er wordt gebruik gemaakt van de Stappenmethode van de KNSB. De stappenmethode bestaat uit 'stappen' waar verschillende schaakonderwerpen aan bod komen. Beginners starten met opstapje 1 of stap 1. Na ongeveer één tot anderhalf jaar heb je alle lessen van een stap gehad en is het tijd voor een examen. Wanneer je deze haalt, ga je door naar de volgende stap. Bij Op Eigen Wieken wordt momenteel lesgegeven van stap 1 tot en met stap 5. Om te oefenen met de schaakopgaven krijgt iedereen aan het begin van het jaar een werkboekje van de stap die hij of zij volgt. Tijdens de les en soms thuis kan hierin gewerkt worden.

Scoreboard
Speelgroepen

Om 19.00 uur is het tijd om competitie te spelen. De groepsindeling is hierbij anders dan bij de lesgroep, want het ene kind is beter in het oplossen van schaakproblemen en het andere kind is weer beter in een echte schaakwedstrijd. De groepsgrootte van een speelgroep varieert van 6-8 spelers. Iedereen speelt minimaal 1x tegen elkaar en aan het eind van de competitie is er een eindranglijst. De twee hoogste geéindigde kinderen gaan een groepje omhoog en de twee laagst geéindigde kinderen gaan een groepje naar beneden. Op die manier speelt iedereen tegen kinderen van zijn of haar eigen niveau. Naarmate kinderen hogerop komen, kunnen de schaakpartijen langer gaan duren, gaan kinderen met klok spelen en hun partij noteren. Na afloop kunnen de partijen dan nabesproken worden met een trainer. In het jaar worden er vier competities gespeeld. Halverwege het jaar en aan het eind van het jaar zullen feestelijk de prijzen voor de competities worden uitgereikt.

Selectie trainingen

Voor de enthousiaste en gemotiveerde kinderen biedt Op Eigen Wieken elk jaar extra schaaklessen aan op vrijdagavond. Op 10 tot 12 vrijdagavonden per jaar wordt er onder leiding van een schaaktrainer extra geoefend. Op niveau en leeftijd worden er verschillende groepen gevormd. Dit jaar zullen enkele groepen ook in teamverband meedoen aan de 'Groene Hart Cup'. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een uitnodiging via de mail. Wil je meer informatie hierover? Neem dan gerust contact op.

Toernooien

Gedurende het jaar zijn er verschillende toernooien waar kinderen aan mee kunnen doen. De laagdrempeligste zijn de Grand Prix toernooien in de Leidse regio. Hierbij worden de kinderen ingedeeld op sterkte en spelen ze op een zaterdagmiddag 7 wedstrijden. Deze toernooien zijn zowel voor echte beginners als voor al meer ervaren OEW'ers leuk.

OEW neemt dit jaar ook met 3 teams deel aan de Groene Hart Competitie, een jeugdcompetitie in samen met clubs uit de Haagse en Rotterdamse schaakbond, met 7 wedstrijden op vrijdagavond, telkens bij een andere deelnemende club.


Eind juni of begin juli organiseren OEW en SV Leiderdorp jaarlijks het Jeugdweekendtoernooi van de Leidse Schaakbond.

Ook is er het Open Nederlands Jeugdkampioenschap, de eerste of tweede week van augustus in Borne, waaraan vaak een delegatie van OEW-kinderen meedoet, vergezeld door een bijna even groot aantal ouders. Overnacht wordt in een 'huisje' (NIVON-huis Krikkenhaar), op een camping of in een hotel. Overdag wordt geschaakt. Een groot evenement met altijd enthousiaste deelnemers en ouders. 

Andere activiteiten
  • Een- of tweemaal per jaar een intern toernooi op een zondag of in een vakantie, bedoeld voor iedereen, ook voor de beginners: het Meester-in-de-dop-toernooi.

  • Eenmaal per jaar (2 avonden) in de supergroep (en soms ook groep 1) in plaats van de normale clubavond het snelschaakkampioenschap.

  • In juni de feestelijke slotavond met een toernooitje en uitreiking van prijzen en diploma's.