Achtergrond bij Coronamaatregelen

Op Eigen Wieken

Coronamaatregelen

Update: vanaf 1 juni 2021.

Voor de gezondheid van de leden en jeugdleiders hebben wij diverse maatregelen genomen die overeenkomen met de adviezen van het RIVM en de KNSB. Het Protocol Veilig Schaken van de KNSB is hier te downloaden.

De ventilatie in het buurthuis is gecontroleerd en goedgekeurd door de gemeente Leiden. Hoewel dit niet noodzakelijk is, zetten we als dat mogelijk is de ramen open voor extra ventilatie.

De volgende regels zijn van kracht. Jeugdleiders zien erop toe dat deze worden nageleefd.

 • Leden en jeugdleiders blijven thuis bij een van de volgende klachten, ongeacht hun leeftijd:

  • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn

  • (licht) hoesten

  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

  • kortademigheid/benauwdheid

  • verhoging of koorts boven de 38 graden​

 • Ondanks dat kinderen met lichte verkoudheidsklachten wel naar school mogen, willen wij geen risico nemen. Ook bij milde klachten moet je thuisblijven en zien we je graag weer als je beter bent.

 • Leden en jeugdleiders blijven thuis als zij de afgelopen 10 dagen in contact zijn geweest met een COVID-19-patiënt.

 • Leden en jeugdleiders blijven thuis als zij een huisgenoot hebben die de afgelopen 10 dagen last heeft gehad van koorts en/of benauwdheid, tenzij uit een test is gebleken dat die persoon geen COVID-19 heeft.

 • Ouders en begeleiders worden verzocht de kinderen bij de deur af te zetten en op te halen.

 • Het buurthuis gaat alleen open om kinderen naar binnen en naar buiten te laten. Ouders mogen het buurthuis dus niet betreden.

 • Iedereen van 13 jaar of ouder moet voor het betreden van het buurthuis een mondkapje opzetten. Mondkapjes zijn verplicht in de hal en in de gangen.

 • Bij binnenkomst moet iedereen zijn of haar handen ontsmetten.

 • Na het ontsmetten moet iedereen direct doorlopen naar de ruimte van de lesgroep.

 • Het is niet toegestaan elkaar aan te raken, dus ook geen handen schudden voor en na de schaakpartij.

 • Tussen de kinderen en de jeugdleiders wordt minimaal 1,5m afstand gehouden, tenzij dit niet anders kan.

 • Jeugdleiders houden onderling minimaal 1,5m afstand.

 •